side-area-logo
MISSION

1. รักษาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานที่ดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ผลงานทีดีกว่า
2. ดูแล และให้บริการต่อลูกค้า ด้วยความตั้งใจ และจริงใจ “มุ่งมันที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจสร้างบ้านและที่พักอาศัยครบวงจรโดยการสร้าง
3. สนับสนุน และพัฒนาความสามารถของบุคลากรและพนักงานให้เป็นมืออาชีพสร้างงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ยึดมันใน ผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาตนอยู่สมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยทีดี”คุณธรรม
4. สร้างความเติบโตของบริษัทอย่างแข็งแรงและยังยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิงขึ้น นำไปสู่การ สร้างสรรค์งานทีดี พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

ABOUT US

HOMEMAX

บริษัทโฮมแมกซ์ เดอะบิวเดอร์ จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจทีก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที 8 พฤศจิกายน 2548 โดยทีมงานสถาปนิค ,วิศวกร และช่างก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ในสายงานอาคารโดยเฉพาะ กว่า 12 ปี ทั้งบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลและงานโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เพื่อดำเนินธุรกิจออกแบบ และก่อสร้าง พร้อมด้วยบริการครบวงจรเกียวกับอาคารที่พักอาศัยทั้งงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน เราได้พัฒนางานออกแบบที่คำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่ อย่างเต็มทีเหมาะสม ปรับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและควบคุมการก่อสร้าง ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าของเราโดยสัดส่วนของลูกค้ามาจากการแนะนำถึง 50% จากความเชื้อถือที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทฯมานานนับสิบปี “โฮมแมกซ์ เดอะบิวเดอร์ “ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้คุณภาพและ ซื่อตรง บนพื้นฐานของการออกแบบที่สวยงามเข้ากับยุคสมัย เพื่อรักษาความเชื่อถือของลูกค้านี้ไว้ต่อไป

error: Content is protected !!